Pensioen/IGO

Zowel loontrekkenden als zelfstandigen hebben vanaf de pensioenleeftijd recht op een pensioen. 
Voor ouderen die niet over voldoende middelen beschikken is er de inkomensgarantie voor ouderen die ook vanaf de leeftijd van 65 jaar kan toegekend worden. 
Voor de aanvraag van je pensioen of inkomensgarantietegemoetkoming voor ouderen, kan je terecht bij de pensioendienst van het gemeentebestuur.

Voor meer informatie: www.ardooie.be


" We bieden u een waaier aan welzijndiensten "

" Wonen, werk, thuiszorgdiensten, senioren, premies, schuldhulp en zo veel meer! "


Nieuwsbrief

Schrijf je nu in!