Financiële steun bij opname

Bij de opname in een woon- en zorgcentrum zal gevraagd worden naar een borgstelling ter garantie van de betaling van de verblijfskosten. 

Bij personen met voldoende financiële middelen vormt dit geen probleem. Indien je over onvoldoende middelen beschikt om meteen of in de toekomst deze verblijfskosten te dragen omdat je over geen of weinig spaargelden beschikt en je inkomsten lager liggen dan de verblijfskosten, dan is er de mogelijkheid dat het OCMW zich borg stelt voor jouw verblijf. 

Deze aanvraag gebeurt via het woon- en zorgcentrum bij het OCMW. 
De maatschappelijk werker zal dan je financiële en sociale situatie grondig onderzoeken, waarbij ook je kinderen zullen aangesproken worden gezien er wettelijk een onderhoudsplicht ten aanzien van jou is voorzien. 
Als uit het onderzoek blijkt dat je werkelijk de verblijfskosten niet volledig kan betalen, zal het OCMW het verschil voor haar rekening nemen, eventueel na concrete afspraken ivm de aanwending van de nog beschikbare middelen.


" We bieden u een waaier aan welzijndiensten "

" Wonen, werk, thuiszorgdiensten, senioren, premies, schuldhulp en zo veel meer! "


Nieuwsbrief

Schrijf je nu in!