Financiële opvang

Zolang de asielprocedure loopt, is geen financiële opvang mogelijk, enkel materiële opvang. 

Als men erkend is als vluchteling, is er wel financiële en algemene ondersteuning mogelijk. Men ontvangt dan een leefloon en indien nodig extra begeleiding en/of (financiële) ondersteuning. 


" We bieden u een waaier aan welzijndiensten "

" Wonen, werk, thuiszorgdiensten, senioren, premies, schuldhulp en zo veel meer! "


Nieuwsbrief

Schrijf je nu in!