Sociale tewerkstelling

In het kader van haar opdracht kan het OCMW ook zelf optreden als werkgever voor leefloners, dit met het oog op een vlottere integratie op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. 
In dergelijke situaties wordt de leefloner tewerkgesteld door het OCMW en wordt gezocht naar de meest passende tewerkstellingsplaats zodat de tewerkstelling meer kans heeft op slagen. Dit kan maximaal voor de duur noodzakelijk opdat de betrokken persoon opnieuw in orde is met de sociale zekerheid en dus uitkeringsgerechtigd is.


" We bieden u een waaier aan welzijndiensten "

" Wonen, werk, thuiszorgdiensten, senioren, premies, schuldhulp en zo veel meer! "


Nieuwsbrief

Schrijf je nu in!