Advies en trajectbegeleiding

Het OCMW werkt samen met de Regionale Dienst voor Tewerkstelling Midden West-Vlaanderen met het oog op de optimale integratie in de maatschappij van onze werkzoekenden. 
In eerste instantie krijgen de leefloners, na afspraak via de maatschappelijk werker, een advies door de tewerkstellingsconsulent omtrent de aanpak van hun werkloze situatie. 
Ook andere –vaak moeilijk plaatsbare- cliënten kunnen begeleid en opgevolgd worden in hun zoektocht naar een passende tewerkstelling, maar steeds na afspraak via de begeleidende maatschappelijk werker. 
Afspraken met de tewerkstellingsconsulent gaan meestal door op de zitdag op het OCMW.


" We bieden u een waaier aan welzijndiensten "

" Wonen, werk, thuiszorgdiensten, senioren, premies, schuldhulp en zo veel meer! "


Nieuwsbrief

Schrijf je nu in!