Collectieve schuldenregeling

Als je inkomsten niet meer in verhouding staan tot je maandelijkse uitgaven zijn de vorige vormen van schuldhulpverlening geen oplossing meer. 
De maatschappelijk werker zal je in dat geval voorstellen om in collectieve schuldenregeling te stappen. 
Via een advocaat naar eigen keuze wordt dan een verzoekschrift ingediend bij de Arbeidsrechtbank. 
Er moet aan bepaalde toelaatbaarheidsvereisten voldaan zijn om een collectieve schuldenregeling te krijgen. Indien je aanvraag wordt aanvaard, krijg je een schuldbemiddelaar aangeduid. 
Alle lopende invorderingsprocedures zullen worden stopgezet en de schuldbemiddelaar heeft als taak een minnelijke schikking te bekomen met de schuldeisers. Komt die er niet, dan zal de rechter zelf een schikking treffen. 
Gedurende een aantal jaren zullen de gemaakte afspraken inzake leefgeld en afbetalingen strikt moeten worden opgevolgd. Daarna is het eventueel mogelijk dat je kwijtschelding krijgt van je schulden. 
Meer uitleg omtrent deze procedure kan je steeds bekomen bij de Sociale Dienst.


" We bieden u een waaier aan welzijndiensten "

" Wonen, werk, thuiszorgdiensten, senioren, premies, schuldhulp en zo veel meer! "


Nieuwsbrief

Schrijf je nu in!