Lokale adviescommissie

Vooraleer de energiemaatschappijen kunnen overgaan tot een eventuele schorsing van levering van electriciteit, gas en water omwille van bijvoorbeeld fraude, onwil,… dient de betalingsachterstand eerst te worden voorgelegd aan de Lokale Adviescommissie die wordt voorgezeten door het OCMW. 
Daar worden de belangen van de klant en de maatschappij afgewogen en wordt een advies omtrent de schorsing gegeven.


" We bieden u een waaier aan welzijndiensten "

" Wonen, werk, thuiszorgdiensten, senioren, premies, schuldhulp en zo veel meer! "


Nieuwsbrief

Schrijf je nu in!