Voorschotten op uitkeringen

Ingeval je terugvalt op een uitkering omwille van werkloosheid, ziekte of arbeidsongeval kan het gebeuren dat het een tijdje duurt vooraleer je aanvraagdossier volledig in orde is en er uitbetaald kan worden. 
Als dit financiële problemen zou geven, is het mogelijk dat het OCMW jou voorschotten op deze uitkering uitbetaalt die je volledig moet terugbetalen. 

De maatschappelijk werker zal nagaan in hoeverre je aanvraag aan die voorwaarden voldoet.


" We bieden u een waaier aan welzijndiensten "

" Wonen, werk, thuiszorgdiensten, senioren, premies, schuldhulp en zo veel meer! "


Nieuwsbrief

Schrijf je nu in!