Leefloon

Er wordt gestreefd naar een maximale integratie en participatie aan het maatschappelijk leven waardoor het OCMW, als laatste vangnet – gezien alle rechten op één of andere uitkering dienen te zijn uitgeput - de opdracht heeft om eenieder een minimum aan inkomen te garanderen, het zogenaamde leefloon. 

Dit leefloon wordt altijd gekoppeld aan een tewerkstelling of een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie bijvoorbeeld gericht op het volbrengen van een opleiding of studie of gericht op de aanpak van een verslaving. 

De keuze van het meest gepaste traject gebeurt in overleg met de betrokkene met het doel een maximale integratie en sociale participatie te bewerkstelligen.

Voor meer informatie: informatie voor de burgers omtrent OCMW


" We bieden u een waaier aan welzijndiensten "

" Wonen, werk, thuiszorgdiensten, senioren, premies, schuldhulp en zo veel meer! "


Nieuwsbrief

Schrijf je nu in!