Financiële steun

Soms is het maandelijkse inkomen onvoldoende om bepaalde kosten te dragen, bijvoorbeeld omwille van ziekte of ongeval, omwille van verhuis,…. Zo is het mogelijk dat het OCMW bijspringt, veelal tijdelijk, om apotheekkosten, een ziekenhuisfactuur, schoolkosten, een huurwaarborg, energie- of huurkosten te betalen. 

De maatschappelijk werker voert een grondig sociaal onderzoek uit dat zal uitwijzen of je werkelijk nood hebt aan deze financiële tussenkomst.


" We bieden u een waaier aan welzijndiensten "

" Wonen, werk, thuiszorgdiensten, senioren, premies, schuldhulp en zo veel meer! "


Nieuwsbrief

Schrijf je nu in!