Mantelzorgtoelage voor kinderen met een beperking

Vanaf 1 januari 2016 voorziet het OCMW-SOCIAAL HUIS (i.p.v. het gemeentebestuur) in een financiële ondersteuning voor de mantelzorger voor kinderen met een beperking.  
Deze toelage drukt de waardering uit voor de mantelzorger voor zijn/haar dagelijkse inzet 
ten behoeve van het kind met een beperking met het oog op het handhaven van het kind met een beperking in het natuurlijk thuismilieu. 

Het bedrag van deze mantelzorgtoelage is bepaald op 250 EUR/jaar. 

Zowel de mantelzorger als het kind met de beperking moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, die opgenomen zijn in het nieuwe reglement. Dit reglement kan je hier terugvinden. 
Het aanvraagformulier kan je hier downloaden. 

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij mevr. Brenda Bauwen, maatschappelijk werker. 


" We bieden u een waaier aan welzijndiensten "

" Wonen, werk, thuiszorgdiensten, senioren, premies, schuldhulp en zo veel meer! "


Nieuwsbrief

Schrijf je nu in!