Mantelzorgtoelage

Zorgen voor een zieke medemens is lang niet nieuw maar tegenwoordig is daar het begrip “mantelzorg” op gekleefd. 

 

Mantelzorgers zijn dus vrienden, familieleden, buren,… kortom, mensen uit de naaste omgeving die hulp bieden aan chronisch zieken, gehandicapten of zorgbehoevenden die nog thuis wonen. Door hun engagement kunnen deze zorgbehoevenden langer in hun vertrouwde omgeving blijven. 

 

Mantelzorgers zetten zich met hart en ziel in voor hun naaste en beschouwen die taak vaak als vanzelfsprekend. Maar mantelzorg kan fysiek of psychisch heel zwaar zijn en daarom verdienen deze mensen een duwtje in de rug. 

 

Om de mantelzorgers die een zorgbehoevende inwoner van Ardooie-Koolskamp verzorgen, een hart onder de riem te steken, bestaat er de mantelzorgtoelage. 

Deze toelage is een financiële tegemoetkoming en drukt de waardering uit voor de dagdagelijkse inzet van de mantelzorger voor zijn of haar zorgbehoevende. 

 

Het bedrag van de mantelzorgtoelage is bepaald op 60 €/maand. 

 

Zowel de zorgbehoevende als de mantelzorger moeten aan strikte voorwaarden voldoen. 

Het reglement met de voorwaarden en de te vervullen formaliteiten tot het bekomen van een mantelzorgtoelage vind je hier.  

Het aanvraagformulier kan je hier downloaden.

 

Voor meer informatie kan je terecht bij mevr. Brenda Bauwen, maatschappelijk werker.


" We bieden u een waaier aan welzijndiensten "

" Wonen, werk, thuiszorgdiensten, senioren, premies, schuldhulp en zo veel meer! "


Nieuwsbrief

Schrijf je nu in!