OCMW-raad

De Raad voor Maatschappelijk WelzijnDe Raad voor Maatschappelijk Welzijn bestuurt het OCMW en is samengesteld uit negen leden (waaronder de voorzitter). Deze raadsleden werden verkozen door de gemeenteraadsleden voor een periode van zes jaar.

De Raad komt in principe elke eerste dinsdag van de maand samen om 19.30 uur. De vergaderingen vinden plaats op de zetel van het OCMW-Sociaal Huis, Marktplein 1 te Ardooie en worden, conform de gemeenteraad, gehouden met open deuren. Hulpaanvragen en alle persoonlijke aangelegenheden worden behandeld achter gesloten deuren.


" We bieden u een waaier aan welzijndiensten "

" Wonen, werk, thuiszorgdiensten, senioren, premies, schuldhulp en zo veel meer! "


Nieuwsbrief

Schrijf je nu in!