Jaarverslagen

Na verloop van het boekjaar stelt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de rekening vast.

In deze rekening zit een jaarverslag vervat dat een overzicht geeft van de werking van het OCMW gedurende het voorbije boekjaar met toelichting bij de belangrijkste financiële gegevens.Jaarverslag 2010Jaarverslag 2011Jaarverslag 2012Jaarverslag 2013Jaarverslag 2014Jaarverslag 2015

" We bieden u een waaier aan welzijndiensten "

" Wonen, werk, thuiszorgdiensten, senioren, premies, schuldhulp en zo veel meer! "


Nieuwsbrief

Schrijf je nu in!