Budget

Meerjarenplan

Op 16 december 2014 keurde de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 goed. Het meerjarenplan bestaat uit ...

Lokaal Sociaal Beleidsplan

In januari 2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 vastgesteld door de OCMW- en gemeenteraad, na gunstig advies van de stuurgroep. Het ...

Budget

Het budget bestaat uit een beleidsnota (doelstellingennota), een financiële nota (doelstellingenbudget) en een financiële toestand....

Het budget bestaat uit een beleidsnota (doelstellingennota), een financiële nota (doelstellingenbudget) en een financiële toestand. De doelstellingennota beschrijft de prioritaire doelstellingen van het OCMW, met de actieplannen en concrete acties. 

U vindt het budget 2017 via bovenstaande PDF.

" We bieden u een waaier aan welzijndiensten "

" Wonen, werk, thuiszorgdiensten, senioren, premies, schuldhulp en zo veel meer! "


Nieuwsbrief

Schrijf je nu in!