Administratie: Sociale dienst

De maatschappelijk werkers van onze sociale dienst zijn er in de eerste plaats om te luisteren naar jou als je ergens mee zit waar je niet mee overweg kan of waar je geen oplossing voor vindt…dit ongeacht je leeftijd, nationaliteit, geloofsovertuiging, of huidskleur. 

Ze helpen jou om meer inzicht te krijgen in je probleem en gaan samen met jou op zoek naar een passende oplossing. 

Ze zullen jou informatie geven, raad over hoe de dingen aan te pakken. 

Als er beslissingen omtrent hulpverlening moeten getroffen worden door het bestuur, zullen zij ter voorbereiding alle nodige gegevens onderzoeken. 

Als je dat wenst, zullen ze je verder begeleiden bij de aanpak van je probleem. 

Binnen ons team van maatschappelijk werkers werd een beperkte taakverdeling doorgevoerd.Anne Mie Maeseele
Hoofdmaatschappelijk werkster


Anne Mie leidt, ondersteunt en coördineert de sociale dienst en geeft informatie en advies aan de secretaris en de voorzitter ter voorbereiding van het beleid.

Zij analyseert ook de eerste hulpvragen en behartigt ook zelf nog een aantal dienstverleningen.

Nancy Steen
Maatschappelijk werkster


Nancy is verantwoordelijk voor de algemene sociale dienstverlening en schuldhulpverlening.

Brenda Bauwen
Maatschappelijk werkster


Brenda verzorgt het informatieloket en is vooral gespecialiseerd in alles omtrent zorg. Zij leidt de thuiszorgdienstverlening van het OCMW, in het bijzonder de dienst logistieke hulp (poetsdienst) en de dienst maaltijden aan huis. 
In overleg en intensieve samenwerking met diverse diensten stimuleert zij de zorg op maat voor elke zorgbehoevende.

Caroline De Bels
Maatschappelijk werkster


Caroline houdt zich bezig met algemene sociale dienstverlening en schuldhulpverlening maar is ook onze contactpersoon voor de sociale woningen van het OCMW en voor de crisisopvang.

Brecht Lefevere
Maatschappelijk werker


Brecht is aanspreekpunt voor algemene sociale dienstverlening en schuldhulpverlening. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor alle dienstverlening aan asielzoekers of niet-Belgen.

Evy Toch
Maatschappelijk werkster


Bij Evy kan je terecht voor leefloon, financiële steun, budgetbeheer en opvang vreemdelingen.

" We bieden u een waaier aan welzijndiensten "

" Wonen, werk, thuiszorgdiensten, senioren, premies, schuldhulp en zo veel meer! "


Nieuwsbrief

Schrijf je nu in!