Administratie: Secretaris

De secretaris staat in voor de algemene en dagdagelijkse leiding van de organisatie.

Als hoofd van het personeel zorgt hij voor de coördinatie van de dagelijkse werking en streeft hij naar een efficiënte en effectieve dienstverlening naar burgers en cliënten.

Hij adviseert de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak en zorgt ervoor dat de genomen beslissingen uitgevoerd worden.

Hij neemt deel in allerlei overlegorganen en onderhoudt de contacten met uiteenlopende externe overheden en organisaties.

Samen met de financieel beheerder zorgt hij voor de ontwerpen van budget en meerjarenplannen.

De secretaris is verantwoordelijk voor de personeelszaken, de boekhouding en het patrimonium en leidt de administratie.

In het kader van het lokaal sociaal beleid treedt de secretaris beleidsondersteunend en coördinerend op.Dominiek Pillaert
Secretaris


" We bieden u een waaier aan welzijndiensten "

" Wonen, werk, thuiszorgdiensten, senioren, premies, schuldhulp en zo veel meer! "


Nieuwsbrief

Schrijf je nu in!